foto: René Meye

Stadskoor Zangria is een laagdrempelig gemengd koor met ongeveer dertig leden. Behalve in de zomer- en kerstvakantie repeteren we elke vrijdagmiddag in De Saffier onder leiding van de oprichter Paul Krijnen, onze enthousiaste dirigent. Wij zingen 3- of 4-stemmige liederen in vele talen, met pianobegeleiding en soms a-capella. Er zijn ingezongen zangbestanden beschikbaar om thuis te oefenen. Nieuwe zangstemmen zijn welkom, vooral tenoren en bassen.

Paul Krijnen